Skip to content

Super World of Sports - 10 Disc Set DVD-R Set

Sold out
Original price £39.99 - Original price £39.99
Original price
£39.99
£39.99 - £39.99
Current price £39.99

( Artwork & case are not mint ) 

">4. Naoki Sano vs. Masaharu Funaki

5. Great Kabuki & Takashi Ishikawa vs. Kendo Nagasaki & Koji Ishinriki
6. Koji Kitao vs. Earthquake John Tenta
7. Bret Hart vs. George Takano
8. Randy Savage vs. Genichiro Tenryu 
9. Hulk Hogan vs. Yoshiaki Yatsu
Disc 5 
SWS
Tokyo Dome
12/12/91
1. Masaharu Funaki vs. Jerry Flynn
2. Jerry Estrada vs. Ultimate Dragon (Debut of Ultimate Dragon)
3. Yoshiaki Yatsu & Haku vs. Ashura Hara &Davey Boy Smith
4. The Rockers  vs. Takano Brothers (George & Shinji)
5. Ted DiBiase vs. Kerry Von Erich
6. Naoki Sano vs. Rick Martel
7. Yoshiaki Fujiwara vs. Koji Ishinriki
8. Road Warriors vs. Natural Diasters (Earthquake & Typhoon)
9. Hulk Hogan vs. Genichiro Tenryu 
Disc 6 
SWS
1/6/92
1. Shawn Michaels & The Bezerker vs. Kendo Nagasaki & Kenichi Oya
2. Ultimate Dragon vs. Bestia Salvaje
3. Prelim Clips
4. Davey Boy Smith & Naoki Sano  vs. Tatsumi Kitahara & Shinichi Nakano
5. Takano Brothers (George & Shinji) vs. Yoshiaki Yatsu & Haku
6.  Genichiro Tenryu & Ashura Hara vs. Samson Fuyuki & Takashi Ishikawa 
Disc 7 
SWS
1/8/92
Osaka
1. Samson Fuyuki & Takashi Ishikawa  vs. Great Kabuki & Shawn Michaels
2. Tatsumi Kitahara & Shinichi Nakano vs. Kendo Nagasaki & Kenichi Oya
3. Prelim Highlights
4. Ultimate Dragon vs. Commando Ruso
5. Davey Boy Smith & Naoki Sano vs.  Takano Brothers (George & Shinji)
6. Yoshiaki Yatsu & Haku vs. Genichiro Tenryu & Ashura Hara

Disc 8
SWS
2/14/92
Kyoto
1. Ultimate  Dragon, Masao Orihara & Kato Kung Lee vs. Blue Panther, Emilio Charles Jr. & Hatanaka
2. Takano Brothers (George & Shinji) vs. Samson Fuyuki & Takashi Ishikawa
3. Prelim Highlights
4. Yoshiaki Yatsu & Haku vs. Davey Boy Smith & Marty Jannetty
5. Genichiro Tenryu & Ashura Hara vs. Tatsumi Kitahara & Shinichi Nakano
6. Yoshiaki Yatsu & Haku vs. Genichiro Tenryu & Ashura Hara (Tag Finals)
Disc 9 
SWS 
April 18th, 1992
Tokyo City Gym
1. Yoshiaki Fujiwara & Koji Ishinriki vs. Tatsumi Kitahara & Shinichi Nakano (JIP)
2.  El Santinico vs. Ultimate Dragon
3.  Prelim Highlights
4.  Naoki Sano vs. Chavo Guerrero
5.  Ric Flair vs. Genichiro Tenryu
Bonus Footage
SWS- Handheld Footage
April 17th, 1992
Yokohama Bunka Gym
1. Kawabata vs. Yasuraoka
2. Fumihiro Niikura & Goro Tsurumi vs. Sugawara & Hiroshi Hatanaka
3. Samson Fuyuki & Takashi Ishikawa vs. Kendo Nagasaki & Kenichi Oya
4. Ultimate Dragon & Hirai vs. El Santinico & Tetsuy Yamanaka
5. Tatsumi Kitahara & Shinichi Nakano vs. The Beverly Brothers
6. Haku vs. Chris Walker
7. Naoki Sano vs. Chavo Guerrero
8. Yoshiaki Yatsu vs.  Ashura Hara
9. Natural Diasters (Earthquake & Typhoon) vs. Takano Brothers (George & Shinji) 
10. Ric Flair vs. Genichiro Tenryu
Disc 10
BOUNS DISC
Wrestling Summit - TV Special
Tokyo Dome
4/13/90
1. Jumbo Tsuruta & Haku vs. Curt Hennig & Rick Martel (JIP)
2. Genichiro Tenryu vs. Randy Savage
3. Ultimate Warrior vs. Ted DiBiase
4. Demolition vs. Giant Baba & Andre the Giant
5. Hulk Hogan vs. Stan Hansen
SWS - Unofficial Debut Show
Fukui
9/29/90
1. Shinji Takano vs. Kendo Nagasaki (Short Clip)
2. Samson Fuyuki  vs. Naoki Sano (Short Clip)
3. Shinji Takano vs.  George Takano (JIP)
4. George Takano vs. Naoki Sano (JIP)
5. Genichiro Tenryu & Takashi Ishikawa vs. Yoshiaki Yatsu & Isao Takagi